NOODLOT

Uitdrukkingen, spreuken, wijsheden en gezegden over NOODLOT.
 

Op Uitdrukkingen.net vind je 1.001 leuke, grappige, bijzondere en mooie korte Nederlandse en internationale uitdrukkingen, spreuken, wijsheden en gezegden over noodlot, liefde, vriendschap, fouten, afscheid, familie, eerlijkheid, succes, dieren en nog heel, heel veel meer.

Heb je bijzondere, mooie, leuke, korte uitdrukkingen, spreuken, wijsheden of gezegden die je met ons en de bezoekers van deze website wilt delen, mail ze dan naar: info@uitdrukkingen.net

 

Uitdrukkingen, spreuken, wijsheden en gezegden over noodlot.

 

De omstandigheden spelen met de mens, ook wanneer de mens met de omstandigheden lijkt te spelen.

 

Het graf is nog steeds de beste beveiliging tegen de stormen van het noodlot.

 

Een heleboel mensen verwarren een slecht beheer van hun zaken met het noodlot.

 

Het noodlot is een welkome kapstok om de ongerechtigheid aan op te hangen ten einde haar te laten voortduren.

 

Men moet voor zijn lot zorgen als voor zijn gezondheid.

 

Een mens ontmoet vaak zijn noodlot op de weg die hij insloeg om het te vermijden.

 

Geen enkele overwinnaar gelooft aan het toeval.
 

Je eigen wil is niet meer dan je tong uitsteken tegen het noodlot.

 

Wanneer de mensen succes hebben, wijten ze het aan hun bekwaamheden, wanneer zij falen, wijten zij het aan het toeval.

 

Leef niet alsof je nog duizenden jaren voor je hebt. Het noodlot zit je op de hielen. Neem het er goed van zolang leven en kracht tot je beschikking staan.

 

Het noodlot van critici is voort te leven door wat zij in gebreke bleven te begrijpen.

 

Wat de mensen hun noodlot plegen te noemen zijn gewoonlijk slechts hun eigen domme streken.

 

De mensen hebben een almachtige godin van de fortuin geschapen, om al hun dwaasheden op haar rekening te kunnen schuiven.

 

Velen hebben hun noodlot gevonden terwijl ze het trachtten te ontlopen.
 

Overal heerst het toeval: laat overal uw hengel uithangen, waar u het minst vermoedt zal een vis zijn.

 

Ga nooit weg zonder te groeten. Ga nooit heen zonder zoen. Als je het noodlot zult ontmoeten, kun je nooit meer over doen.

 

Men ontmoet het lot vaak op wegen, die men ingeslagen had om het te vermijden.

 

 

<<< TERUG NAAR HET OVERZICHT <<<